תל מגידו

 המשלחות והחופרים

שער הברונזה

המקדשים

הארמון המזרחי

האורוות‭ ‬הדרומיות

עלייתו‭ ‬ונפילתו‭ ‬של‭ ‬המלך‭ ‬הצדיק

Leave a Reply

Your email address will not be published.